X

Dokumenti

Poslovnik o delu sveta

Trenutno veljaven poslovnik o delu Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije je objavljen v Uradnem listu št. 50/2017.

Besedilo poslovnika je dostopno na spletnih straneh uradnega lista.


Zapisniki sej

 

 

10. redna seja 19. april 2022