X

O svetu

Člani sveta

Svet ima enajst članov, ki jih za dobo pet let imenuje Državni zbor Republike Slovenije.

Pri tem štiri člane imenuje izmed predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva interesov potrošnikov, od tega vsaj enega predstavnika invalidskih organizacij in vsaj enega predstavnika izobraževalnih institucij, preostalih sedem članov pa izmed različnih strokovnjakov s področja elektronskih komunikacij.

S sklepom Državnega zbora Republike Slovenije so bili v mesecu maju 2021 za dobo 5 let imenovani naslednji člani sveta, ki jim je mandat pričel teči 24. 6. 2021:

 • dr. Jurij Franc Tasič - predsednik
 • Mladen Bijeljac - namestnik predsednika
 • dr. Dušan Caf
 • dr. Andrej Brodnik
 • Blaž Urbanč
 • Aleksander Bucik
 • Davorin Kopše
 • mag. Miloš Protić
 • mag. Tomaž Slokar
 • Boštjan Okorn
 • Matija Lepša (imenovan 27.10.2022)