X

O svetu

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije je organ za svetovanje pri usmerjanju razvoja elektronskih komunikacij in pri varstvu interesov potrošnikov na področju elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji.

Svet sestavlja 11 članov in njegovo delovanje je določeno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C).

Sklic Sveta v letih 2016 - 2021 si je poleg zakonsko predpisanih aktivnosti zastavil, da se bo še posebej osredotočal na sledeče izzive, ki so aktualni v času trajanja njegovega mandata:

Sklic SEK 2016-2021 v večji meri soupada z Digitalno strategijo Slovenije 2020, ki je bila sprejeta v letu 2016 in opredeljuje digitalizacijo Slovenije z intenzivno in inovativno uporabo informacijskih tehnologij v vseh segmentih družbe. Poleg spremljanja izvajanja strategije bomo predlagali izboljšave in se še posebej osredotočali na sledeče cilje:

  • Zagotovitev zanesljivih in ugodnih elektronskih komunikacij komurkoli, kadarkoli in kjerkoli, ne glede na njihov socialni status, nacionalnost ali veroizpoved.
  • Promoviranje in vzpodbujanje uporabe digitalnih orodij vseh generacij z namenom doseči čimvečjo digitalno pismenost in osveščenost.
  • Osveščanje glede povezljivosti, zagotavljanja varnosti, trajnostnega razvoja IKT in optimalne integracije digitalnega in fizičnega sveta.
  • Zagotavljanje odprtosti Interneta s poudarkom na preglednosti in verodostojnosti objavljenih podatkov.