X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Predlog glede zagotovitve večje preglednosti cen klicev na premijske številke (090) v Republiki Sloveniji

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije je pregledal cenike klicev na premijske številke (090) za končne uporabnike različnih operaterjev in se seznanil z načinom določanjem cen le-teh. Na podlagi obravnave Svet podaja naslednji predlog:

Svet je predlagal, da se zaradi zagotavljanja večje preglednosti poenoti cene klicev na premijske številke (090) za končne uporabnike iz vseh omrežij v Republiki Sloveniji. Z namenom dosega cilja je predlagal Agenciji, da pripravi ustrezno priporočilo oz. predlaga operaterjem, da sprejmejo samoregulacijske ukrepe s tem namenom. V primeru, da to ne bo uveljavljeno, je Svet predlagal, da v skladu s prvo alinejo druge točke 132. člena ZEKom-1 s splošnim aktom zahteva, da operaterji končnim uporabnikom sporočijo cenovne pogoje neposredno pred vzpostavitvijo klica.

Svet je predlagal tudi, da se ureditev glede enotnosti cen klicev implementira tudi v zakonodaji (ZEKom-2), ki ureja področje elektronskih komunikacij.

Celotno besedilo predloga.


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x