X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Predlogi in pripombe v okviru javne obravnave osnutka predloga Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2)

Svet se je seznanil z osnutkom novega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, EVA 2019-3130-0004) in opredelitvami Ministrstva za javno upravo do prispevkov iz javnega poziva za predložitev predlogov in pripomb za pripravo osnutka ZEKom-2 iz januarja 2019. Na podlagi opredelitev Svet ugotavlja, da sta od skupaj 12 predlaganih predlogov (št. 0131-3/2019/8 z dne 1. 3. 2019, št. 0131-3/2019/30 z dne 2. 12. 2019 in št. 0131-4/2020/1 z dne 28. 1. 2020) v osnutku zakona implementirana le dva. Svet se strinja z opredelitvami ministrstva glede nekaterih predlogov, vendar za dva predloga ponovno predlaga njihovo implementacijo z dodatnimi obrazložitvami. Poleg tega Svet predlaga še tri nove predloge, ki izhajajo iz trenutnega osnutka ZEKom-2. 

Celoten predlog z utemeljitvami

Dopolnilno mnenje članov Sveta (Mladen Bijeljac, dr. Andrej Brodnik, dr. Slavko Žitnik)


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x